Podnikateľské riziká

Živnostníci, malí, strední a veľkí podnikatelia prinášajú spolu so svojou činnosťou aj množstvo podnikateľských rizík, ktorým sa nie vždy a za každú cenu dá vyhnúť. Podnikateľské riziká sú skutočne veľmi široké spektrum možných rizík, ktoré nie je možné zadefinovať na základe všeobecných tabuliek. Každý druh podnikania je unikátny, a tak treba k nemu pristupovať pri zaisťovaní možných rizík, ktoré dokážu už teraz ťažké podnikanie ešte viac znepríjemniť.

Najčastejším rizikom takmer všetkých druhov podnikania sa stáva všeobecná zodpovednosť za škodu ako na majetku, tak na živote, ušlom zisku a zodpovednosť za škodu zamestnancov voči zamestnávateľovi. Zodpovednosť za škodu tvorí dokopy viac ako 40% všetkých poistných udalostí poistenia podnikateľských rizík. Sú známe prípady, kedy práve nezaistená zodpovednosť za škodu má za následok pri vzniku väčšej poistnej udalosti úpadok podnikateľa / firmy z dôvodu insolventnosti. 

V prípade stavebných podnikateľov - zhotovovateľov stavebných projektov (domové výstavby, výstavby hál, mostov...) je veľmi dôležitým a vo väčšine prípadov aj kľúčovým poistným produktom stavebno-montážne poistenie, ktoré umožňuje zaistiť:

  • krížovú zodpovednosť (zodpovednosť sub-dodávateľov voči ostatným sub-dodávateľom, zhotoviteľovi a pod.)
  • poistenie stavebného diela, staveniska, materiálu, strojov a okolitého majetku voči živelným a rozšíreným rizikám (krádež, vandalizmus...)
  • lom strojov (poškodenie alebo zničenie stavebných mechanizmov)
  • poistenie záruky (3,4,5 rokov po skolaudovaní stavebného diela)
  • poistenie elektroniky (skrat, poškodenie alebo zničenie elektronických zariadení)

Prakticky každý podnikateľ by mal mať pri výkone svojej činnosti uzatvorené poistenie majetku podnikateľov, ktoré v sebe zahŕňa:

  • poistenie nehnuteľného majetku (budovy, stavby, ploty, pozemky, výrobné haly...)
  • poistneie hnuteľného majetku (tovar, pracovné stroje/nástroje, vybavenie kancelárií/predajní/hál, nedokončená výroba...) 
  • poistenie cenín, šperkov, peňazí, akcií, umeleckých diel...

Všetky druhy majetkového poistenia je možné poistiť proti živelným rizikám, krádeži, vandalizmu a rozšírenému balíčku zaistenia (nepriamy úder blesku, zatečenie, vzbúri a občianske prevraty, terorizmus...)

Paralelná sieť poskytuje širokému spektru podnikateľského zamerania komplexný poistný audit, vďaka ktorému je možné objektívne posúdiť, ktoré riziká je nutné zaistiť. Na základe výsledkov auditu vieme navrhnúť komplexné riešenie poistenia podnikateľov spravidla pozostávajúce z jednej celistvej poistnej zmluvy, čo ušetrí nielen množstvo času pri budúcej orientácii v poistnej zmluve, ale predovšetkým čas a peniaze podnikateľa. 

1. Kvalita likvidácie

Výber a tvorba poistného produktu z pohľadu kvality likvidácie poistných udalostí pozostáva z viacerých faktorov, akými sú  rýchlosť, promptnosť, byrokratická záťaž, skúsenosti a prístup zo strany poisťovne. Bezchybnú likvidáciu poistných udalostí považujeme za prioritu č.1, pretože vieme, že v momente ako dôjde k škode, nezáleží na zaplatenom poistnom, ale na výške poistného plnenia. Každý náš klient ma navyše nárok na bezplatné likvidačné poradenstvo a celkový servis súvisiaci s likvidáciou poistných udalostí (viď. likvidačný servis).
2. Kvalita poistenia

Nie každý klient sa so svojimi požiadavkami dokáže vtesnať do vopred hotových poistných tabuliek. Preto súčasťou našej filozofie je ušiť poistný produkt naším klientom na mieru a je jedno, či už sa jedná o povinné zmluvné poistenie alebo neštandardné majetkové poistenie. Správne nadefinovaný obsah poistnej zmluvy je dôležitým predpokladom správne zlikvidovanej poistnej udalosti, preto všetky individuálne potreby našich klientov konzultujeme s našim risk manažmentom a v neposlednom rade aj so samotným oddelením likvidácie poistných udalostí danej poisťovne. S nami s môžete byť istý, že Vaše potreby budu kryté v plnom rozsahu Vašich očakávaní.
3. Cenova politika

Zamestnanci a spolupracovníci Paralelnej Siete sú poradcovia, nie predajcovia, a od toho sa odvíja aj naša cenová politika. Nakoľko neplánujeme existovať ani rok, ani dva a plánujeme sa naším klientom pozrieť do oči aj pred aj po vzniku poistnej udalostí, staviame naše návrhy pri cene poistného produktu na tretie miesto. To ale neznamená, že Vám nevieme poskytnúť aj lacnejšiu variantu Vami požadovaného poistenia. Samozrejme že konečné rozhodnutie je aj tak vždy na Vás a aj pri výbere najlacnejšieho variantu poistenia nie je nijako ovplyvnený náš prístup a pomoc v oblasti vzniku nového poistenia a likvidácie poistných udalostí.