Motorové vozidlá

Motorové vozidlá patria z pohľadu poistenia medzi najviac rizikové a zároveň aj naviac škodové odvetvie poistenia vôbec. Podľa štatistiky každý tretí majiteľ motorového vozidla spôsobí v priebehu 1 roka minimálne jednu škodovú udalosť. Pri tejto enormnej nehodovosti je nesmierne dôležité chápať rozdiel medzi jednotlivými druhmi poistení motorových vozidiel.

Alfu a omegu tvorí povinné zmluvné poistenie, ktoré slúži ako  poistenie zodpovednosti za škodu. PZP je zákonom definované a musí ho mať uzatvorené každé jedno motorové vozidlo, ktoré sa pohybuje po cestných komunikáciách SR. Kryje škody spôsobené na majetku alebo živote iných osôb. Medzi doplnkové poistenie motorových vozidiel patrí predovšetkým havarijné poistenie (tzv. KASKO poistenie) a poistenie finančnej straty (tzv. poistenie GAP). Tieto poistenia (mimo lízingové vozidlá) nie sú zo zákona povinné, no pri dnešných preťažených cestných komunikáciách ich považujeme za nutnosť, bez ktorej sa môže ako podnikateľ, tak súkromná osoba dostať do veľkých komplikácií. 

Paralelná Sieť, s.r.o. patrí na slovenskom trhu medzi špičku v oblasti poistenia motorových vozidiel nielen pre kvalitný a individuálny výber poistných produktov, ale predovšetkým pre profesionálne poradenstvo súvisiace so vzniknutými poistnými udalosťami a cenovú politiku poistenia. 

Presvedčte sa sami! Nechajte si vypracovať ponuku či už prostredníctvom našich spolupracovníkov alebo pomocou nášho ponukového formulára.

 

 

Pre informácie, resp. žiadosť o návrh poistenie, kliknite na konkrétny produkt v paneli vpravo "Motorové Vozidlá"

1. Kvalita likvidácie

Výber a tvorba poistného produktu z pohľadu kvality likvidácie poistných udalostí pozostáva z viacerých faktorov, akými sú  rýchlosť, promptnosť, byrokratická záťaž, skúsenosti a prístup zo strany poisťovne. Bezchybnú likvidáciu poistných udalostí považujeme za prioritu č.1, pretože vieme, že v momente ako dôjde k škode, nezáleží na zaplatenom poistnom, ale na výške poistného plnenia. Každý náš klient ma navyše nárok na bezplatné likvidačné poradenstvo a celkový servis súvisiaci s likvidáciou poistných udalostí (viď. likvidačný servis).
2. Kvalita poistenia

Nie každý klient sa so svojimi požiadavkami dokáže vtesnať do vopred hotových poistných tabuliek. Preto súčasťou našej filozofie je ušiť poistný produkt naším klientom na mieru a je jedno, či už sa jedná o povinné zmluvné poistenie alebo neštandardné majetkové poistenie. Správne nadefinovaný obsah poistnej zmluvy je dôležitým predpokladom správne zlikvidovanej poistnej udalosti, preto všetky individuálne potreby našich klientov konzultujeme s našim risk manažmentom a v neposlednom rade aj so samotným oddelením likvidácie poistných udalostí danej poisťovne. S nami s môžete byť istý, že Vaše potreby budu kryté v plnom rozsahu Vašich očakávaní.
3. Cenova politika

Zamestnanci a spolupracovníci Paralelnej Siete sú poradcovia, nie predajcovia, a od toho sa odvíja aj naša cenová politika. Nakoľko neplánujeme existovať ani rok, ani dva a plánujeme sa naším klientom pozrieť do oči aj pred aj po vzniku poistnej udalostí, staviame naše návrhy pri cene poistného produktu na tretie miesto. To ale neznamená, že Vám nevieme poskytnúť aj lacnejšiu variantu Vami požadovaného poistenia. Samozrejme že konečné rozhodnutie je aj tak vždy na Vás a aj pri výbere najlacnejšieho variantu poistenia nie je nijako ovplyvnený náš prístup a pomoc v oblasti vzniku nového poistenia a likvidácie poistných udalostí.