Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dostojevského rád 4
815 74, Bratislava

Hlásenie PU zo Slovenska: 0850 122 222 (od 07:00 do 21:00)
Hlásenie PU zo Zahraničia: +421 (0)2 492 40 667
Oficiálna stránka poisťovne: www.allianzsp.sk
 


1. Povinné zmluvné poistenie - vinník dopravnej nehody (škodca)

Pokiaľ ste sa stali účastníkom dopravnej nehody Vaším zavinením, ste povinný podľa zákona najneskôr do 15 dní od vzniku poistnej udalosti podať svojej poisťovni hlásenie a vzniku poistnej udalosti. Pokiaľ ste boli označený ako vinník a ste klientom Allianz SP, vyplnte prosím tlačivo:

 HLÁSENIE ŠKODOVEJ UDALOSTI PRE POISTENÉHO (PDF)

Vyplnené tlačivo následne buď odovzdajte na ktorejkoľvek pobočke poisťovne, alebo pošlite PRVOU TRIEDOU a DOPORUČENE a sídlo spoločnosti uvedené vyššie. V prípade oneskoreného odovzdania tlačiva je poisťovňa oprávnené uplatniť si voči poistenému regres až do výšky 100% poistného plnenia.


 2. Povinné zmluvné poistenie - obeť dopravnej nehody (poškodený)

Pokiaľ ste sa stali účastníkom dopravnej nehody zavinením osoby, ktorej vozidlo je poistené v poisťovni Allianz SP, pre uplatnenie nároku na poistné plnenie je potrebné v prvom kroku vyplniť tlačivo pre uplatnenie nároku na poistné plnenie, v druhom kroku kontaktovať poisťovňu prostredníctvom linky na hlásenie poistných udalostí. V závislosti na tom, či Vám vznika škoda na majetok alebo na zdraví, je potrebné vyplniť tlačivá:

HLÁSENIE ŠKODOVEJ UDALOSTI POŠKODENÉHO - ŠKODA NA MAJETKU (PDF)
HLÁSENIE ŠKODOVEJ UDALOSTI POŠKODENÉHO - ŠKODA NA ZDRAVÝ (PDF)

Tlačivo je potrebné na základe pokynov dispečingu odovzdať do poisťovne. Pre správny postup pri riešení poistnej udalosti odporúčame kontaktovať svojho poistného poradcu.


 3. Havarijne poistenie - KASKO

Pokiaľ ste si v predstihu uzatvorili na Vaše vozidlo aj havarijne poistenie, máte nárok v prípade vzniku škody na Vašom vozidle na finančné odškodnenie. K tomuto účelu je potrebné na centrálny dispečing nahlásiť vzniknutú poistnú udalosť a vypísať priložené tlačivo:

HAVARIJNE POISTENIE - HLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI POŠKODENÉHO (PDF)

V prípade, že Vám vznikla škoda na Vašom motorovom vozidle zapríčinením iného účastníka cestnej premávky, býva vo veľa prípadoch výhodnejšie nechať si vzniknuté škody preplatiť práve z havarijného poistenia a spoluúčasť, na ktorú ma pri havarijnom poistení poisťovňa nárok, si nechať preplatiť cez PZP škodcu. O tejto možnosti, resp. o celom postupe uplatnenia si nároku na odškodnenie z havarijného poistenia Vám odporúčame sa individuálne poradiť so svojim poistným poradcom, v prípade že ste klientom spoločnosti Paralelná Sieť, tak so svojím osobným poistným poradcom.


4. Majetok občanov a podnikateľov

Pri vzniku škody na Vašom súkromnom alebo firemnom majetku, resp. škody pri výkone podnikateľských aktivít ako je preprava tovaru, je potrebné pre uplatnenie nároku vypísať priložené tlačivo:

MAJETOK - HLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI (PDF)

Nakoľko väčšina vzniknutých škôd na Vašom majetku sú svojim spôsobom špecifické, neexistuje vopred určená tabuľka, na čo máte a na čo nemáte v rámci poistného plnenia nárok. Obzvlášť pri majetkových poistných udalostiach odporúčame poradiť sa so svojim poistným poradcom.