Články

Kvalitný poistný servis...

...sa podpisom poistnej zmluvy nesmie skončiť, ale začať!

Poistný trh na Slovensku je dnes presýtený "poistnými poradcami", ktorí Vám možno dokážu poradiť, ako najlacnejšie  uzatvoriť poistenie na určitý typ rizika, ale spravidla spolupráca končí pri podpise poistnej zmluvy. Preto si pokladáme otázku, čo je pre Vás prioritne dôležitejšie: Najlacnejšie poistenie alebo kvalitný servis? Nekvalitný servis = zbytočný stres, strata času a peňazí.

Viac ako 60% poistených právnických alebo súkromných osôb sa pri vzniku poistnej udalosti trápi so zbytočnou byrokraciou a neporozumením zo strany likvidácie poistných udalostí, čo znamená nielen zbytočný časový stres, ale aj komplikácie, ktoré v nie málo prípadoch končia na slovenských súdoch. Naším základným pilierom, na ktorom sme postavili úspech poradenskej skupiny Paralelná Sieť, je spokojnosť našich klientov nielen pri uzatváraní, ale aj pri likvidácii poistných udalostí...