ČSOB Poisťovňa, a.s.

Vajnorská 100/B
831 04, Bratislava

Hlásenie PU zo Slovenska: 0850 311 312 (od 08:00 do 17:00)
Hlásenie PU zo Zahraničia: +421 912 611 612
Oficiálna stránka poisťovne: www.csobpoistovna.sk