Elektronický archív poistných zmlúv

Informatizácia a využívanie moderných informačných technológií je v dnešnej hektickej dobe najlepší spôsob, ako sa vyhnúť zbytočnej časovej strate a zbytočnej byrokracii. Našim klientom prinášame možnosť využiť službu vlastného elektronického archívu, vďaka ktorému majú vždy okamžitý prístup k originálom svojich uzatvorených poistných zmlúv, ktoré sa v prípade vzniku poistnej udalosti správajú ako plnohodnotný doklad o uzatvorení poistnej zmluvy. 

Táto služba šetrí nielen čas, ale predovšetkým aj peniaze. Elektronický archív obsahuje okrem archivovaných poistných zmlúv aj možnosti technických úprav, ako napr. plošná zmena trvalého bydliska (sídla), zmena obchodného mena, korenšpondenčnej adresy. Rovnako tak umožňuje našim klientom nechať si vygenerovať žiadosti o storno existujúcich poistných zmlúv a ich okamžité použitie. Neskúmame dôvod, prečo náš klient od nás odchádza, ale sme toho názoru, že náš klient musí byť s našimi službami spokojný za každých okolností - a to aj vtedy, keď od nás odchádza.

Ako náš zákazník si o službu prístupu k elektronickému archívu môžete požiadať prostredníctvom našich spolupracovníkov, alebo prostredníctvom kontaktného formulára tejto stránky. V prípade akýchkoľvek otázok je Vám k dispozícii naše call centrum alebo online asistent.