Europäische Reiseversicherung AG

Pribinova 25
811 09, Bratislava

Hlásenie PU (SK a zahraničie): +421 (0)2 544 177 04
Núdzová linka NON-STOP: +421 (0)2 544 177 11
Oficiálna stránka poisťovne: www.europska.sk