Groupama Garancia poisťovňa a. s.

P. O. Box 32, Miletičová 21
821 08, Bratislava

Hlásenie PU zo Slovenska: +421 (0)2 208 54 208 (od 08:00 do 17:00)
Hlásenie PU zo Zahraničia: +421 2 208 54 208 (od 08:00 do 17:00)
Oficiálna stránka poisťovne: www.groupama.sk