KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefánikova 17
811 05, Bratislava

Hlásenie PU zo Slovenska: 0850 111 566
Asistenčné služby zo Zahraničia: +421 2 635 32 236
Oficiálna stránka poisťovne: www.komunalna.sk