Aj v kritických situáciach stojíme pri Vás!

Likvidácia vzniknutých poistných udalostí je  na slovenskom poistnom trhu najviac zanedbávaná súčasť komplexného poistného servisu. Sme toho názoru, že papier znesie toho skutočne veľa. Dnes nie je problém vypracovať lacné poistenie a domnievať sa, že máte poistené "všetko". Poistenie na "všetko" neexistuje a ak si myslíte, že ste poistený proti "všetkému", ste na omyle. Až 60% poistených súkromných a právnických osôb sa skutočnosť, proti ktorým rizikám je poistený, dozvie až pri najbližšej škode a spravidla nie sú s výsledkom likvidácie poistnej udalosti spokojní. Len v málo prípadoch je chyba v samotnej likvidácii danej poisťovne, 95% zle zlikvidovaných poistných udalostí je chyba poistného poradcu, ktorý nedokázal navrhnúť poistný produkt presne podľa očakávania klienta. Každý náš klient presne vie, na čom je a voči akým rizikám ho poistný produkt chráni. Následne pri vzniku akejkoľvek poistnej udalosti našim klientom poskytujeme:

24 hodinový kritický konzultačný servis

Je veľmi dôležitou až kľúčovou súčasťou správne zlikvidovanej poistnej udalosti. Okamžite po vzniku akejkoľvek poistnej udalosti nás môžu naši klienti kontaktovať na 24 hod. servisnú linku, kde sa dozvedia všetky prvotné kroky, ako postupovať pri vzniku poistnej udalosti. Cieľom kritického konzultačného servisu je zaistiť BEZPLATNE pre našich klientov:

  • Prvotné kroky riešenia škody
  • Správne telefonické nahlásenie poistnej udalosti do poisťovne
  • Zabezpečenie všetkých potrebných dôkazových materiálov pre preukázanie viny a škody
  • Zaistenie všetkých urgentných služieb (odťahová služba, dovoz benzínu, SBS...)
  • Základné právne poradenstvo v súvislosti s poistením
  • Iné nešpecifikované odporúčania v prospech našich klientov

Využiť služby 24hod. servisu pre našich klientov odporúčame ako prvotnú vec, ďaleko skôr ako vytočiť číslo konkrétnej poisťovne. Nakoľko kritický konzultačný servis neposkytujeme širokej verejnosti, ale len našim klientom a partnerom, je potrebné sa identifikovať číslom poistnej zmluvy alebo menom a priezviskom klienta.