Nadlimitné a neštandardné majetkové poistenie

Čím neštandardnejší majetok do poistenia vstupuje, tým sa riziko náhodilých poistných udalostí neúmerne zvyšuje. Tieto poistné udalosti sa spravidla nedajú zaradiť do tabuliek definovaných v klasických poistných podmienkach pre všeobecné produkty majetkového zaistenia. Preto pre správne zaistenie veľkých majetkov je potrebná dôkladná analýza a správna špecifikácia poistných podmienok. Neštandardný majetok rozdeľujeme:

 

  1. Nehnuteľný majetok (výrobné a montážne haly, fabriky, energetické zariadenia, skladové priestory, veľkokapacitné silá, potrubia pre rozvod ropy, plynu, vody, elektrické vedenie a iné neštandardné nehnuteľnosti)
  2. Hnuteľný majetok (skladové zásoby, vozový park bez ŠPZ, vybavenie nehnuteľností - kancelárske vybavenie a výpočtová technika, drobné pracovné stroje a nástroje...)
  3. Ťažké pracovné stroje a mechanizácia (žeriavy, lisy, buchare, vysokozdvižné vozíky, montážne linky, robotické zariadenia)

Riziká, ktorými sa zaoberáme v prípade neštandardných majetkov, je veľmi široké spektrum a spravidla sa definujú podľa požiadavok zaistenia klienta. Možné riziká rozdeľujeme do týchto kategórií:

  • Živelné riziká (Požiar, povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, ťarcha snehu, ľadovec, blesk, náraz dopravných prostriedkov...)
  • Krádež a vandalizmus (zistený a nezistený páchateľ...)
  • Pokročilé riziká (týkajúce sa konkrétnych prvkov a situácií - zodpovednosť za škodu, lom strojov, vada výrobku, elektronické poruchy... tieto sú definované ako ďalšie kategórie poistenia v priemyselných rizikách)
  • Špecifické riziká (v prípade maximálne neštandardných požiadavok vieme pre našich klientov po komunikácii s poisťovňami pripraviť samostatný poistný produkt s atypickými poistnými podmienkami)

Pri zostavovaní a definovaní neštandardných majetkových zmlúv riešime všetky kroky s našou internou a externou likvidáciou poistných udalostí, kde simulujeme rôzne situácie možných poistných udalostí a ich následný postup likvidácie. Po dosiahnutí optimálneho výsledku v prospech nášho klienta triedime všetky vypracované ponuky aj v prospech poisťovní aj s odborným posudkom, ktorý typ poistenia a zaistenia je pre klienta najvhodnejší.