Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Ľudský faktor v priemyselných rizikách predstavuje jedno z najväčších rizík vôbec. V podnikaní a priemysle môže jedna chyba znamenať nie len škodu na vlastnom a cudzom majetku, ale môže stáť aj niekoľko ľudských životov.

Za každú spôsobenú škodu nesie fyzická alebo právnická osoba svoju zodpovednosť, ktorá sa v konečnej fáze aj tak vyčísľuje v peniazoch.

Poistenie zodpovednosti za škodu pri priemyselných a podnikateľských rizikách rozdeľujeme na:

  • Všeobecná zodpovednosť (škoda na majetku tretích osôb)
  • Regresne náhrady sociálnej a zdravotnej poisťovni (škoda na ľudských životoch zamestnancov a tretích osôb)
  • Zodpovednosť za ušlý zisk
  • Zodpovednosť za škodu zamestnancov voči zamestnávateľovi pri výkone povolania
  • Iná bližšie nešpecifikovaná zodpovednosť

V súvislosti s poistením zodpovednosti za škodu poskytujeme naším klientom komplexný poradenský servis ako pri tvorbe samotného poistenia, tak pri neskoršej likvidácií poistných udalostí.