Profesionálny poistný servis

Sme toho názoru, že každý klient má individuálne požiadavky ako na obsah, tak na kvalitu a cenovú politiku poistenia. Výber a vypracovanie kvalitného poistenia je proces, kde klient si určuje svoje požiadavky. Pri vypracovávaní návrhov pre individuálne potreby našich klientov spolupracujeme s viacerými, spravidla najsilnejšími poisťovňami načesko/slovenskom trhu a pri výbere konkrétnej poisťovne sa riadime skúsenosťami s likvidáciou poistných udalostí, ktorá tvorí základný faktor spokojného klienta.

Prioritne predkladáme našim klientom vypracované ponuky poistenia v nasledovnom poradí:

  • Kvalita likvidácie poistných udalostí
  • Kvalita obsahu poistenia
  • Cenová politika poistenia

Nakoľko požadujeme od našich zamestnancov a spolupracovníkov pre našich klientov maximálne zodpovedný a profesionálny prístup k danej problematike, poistné portfólio sme rozdelili pre našich klientov do 5 základných kategórií podľa odbornosti a špecializácie. Každá kategória obsahuje pridružené produkty, týkajúce sa danej kategórie (zobrazia sa Vám po kliknutí na zvolenú kategóriu v pravom navigačnom stĺpci). Pri každom jednom vypracovanom návrhu poistenia u nás platí:
 

1. Kvalita likvidácie

Výber a tvorba poistného produktu z pohľadu kvality likvidácie poistných udalostí pozostáva z viacerých faktorov, akými sú  rýchlosť, promptnosť, byrokratická záťaž, skúsenosti a prístup zo strany poisťovne. Bezchybnú likvidáciu poistných udalostí považujeme za prioritu č.1, pretože vieme, že v momente ako dôjde k škode, nezáleží na zaplatenom poistnom, ale na výške poistného plnenia. Každý náš klient ma navyše nárok na bezplatné likvidačné poradenstvo a celkový servis súvisiaci s likvidáciou poistných udalostí (viď. likvidačný servis).
2. Kvalita poistenia

Nie každý klient sa so svojimi požiadavkami dokáže vtesnať do vopred hotových poistných tabuliek. Preto súčasťou našej filozofie je ušiť poistný produkt naším klientom na mieru a je jedno, či už sa jedná o povinné zmluvné poistenie alebo neštandardné majetkové poistenie. Správne nadefinovaný obsah poistnej zmluvy je dôležitým predpokladom správne zlikvidovanej poistnej udalosti, preto všetky individuálne potreby našich klientov konzultujeme s našim risk manažmentom a v neposlednom rade aj so samotným oddelením likvidácie poistných udalostí danej poisťovne. S nami s môžete byť istý, že Vaše potreby budu kryté v plnom rozsahu Vašich očakávaní.
3. Cenova politika

Zamestnanci a spolupracovníci Paralelnej Siete sú poradcovia, nie predajcovia, a od toho sa odvíja aj naša cenová politika. Nakoľko neplánujeme existovať ani rok, ani dva a plánujeme sa naším klientom pozrieť do oči aj pred aj po vzniku poistnej udalostí, staviame naše návrhy pri cene poistného produktu na tretie miesto. To ale neznamená, že Vám nevieme poskytnúť aj lacnejšiu variantu Vami požadovaného poistenia. Samozrejme že konečné rozhodnutie je aj tak vždy na Vás a aj pri výbere najlacnejšieho variantu poistenia nie je nijako ovplyvnený náš prístup a pomoc v oblasti vzniku nového poistenia a likvidácie poistných udalostí.