Preprava a špedícia

Prepravné a špedičné spoločnosti využívajú pre presun tovaru z bodu A do bodu B rôzne dopravné prostriedky od klasických motorových vozidiel, cez vlakové súpravy a lode až po lietadlá. Služba prepravy tovaru nesie so sebou obrovské množstvo potenciálnych rizík. Aj preto dnes množstvo spoločností, ktoré si nechávajú svoj tovar voziť špecializovanými prepravnými spoločnosťami, vyžadujú od týchto spoločností poistenie vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy. Na základe našich skúseností vieme na mieru navrhnúť:

  • Poistenie vnútroštátne a medzinárodnej prepravy tovaru (CMR)
  • Poistenie prepravy vlastného tovaru
  • Poistenie zásielok

Riziko poškodenia / zničenia sa pri preprave netýka len tovaru, ktorý je prepravovaný, ale predovšetkým aj samotného dopravného prostriedku. Pre cestných dopravcov je preto dôležité mať svoje flotily motorových vozidiel zabezpečené nie len proti klasickým živelným rizikám, ale aj pre prípad havárie, krádeže, lúpeže a vandalizmu, ktorý je veľmi častým javom hlavne pri preprave do východných krajín Európy (Rusko, Ukrajina...). Pre prepravcov preto zabezpečujeme:

  • Flotilové havarijne poistenie motorových vozidiel
  • Flotilové povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
  • Flotilové poistenie čelných skiel, odťahu v prípade havárie/poruchy
  • Asistenčné služby súvisiace s haváriou alebo poruchou MV

Vieme, že v dnešnej dobe núteného znižovania nákladov prepravcov a špeditérov je okrem kvalitného poistenia dôležitý ako profesionálny likvidačný servis, tak cenová politika samotného poistenia. Preto každé jeden návrh poistenia maximálne prispôsobujeme požiadavkám nášho klienta aj s odporúčaním, aký variant bude podľa jeho kritérií pre neho ten najvýhodnejší. Presvedčte sa sami, kontaktujte nás a informujte sa o možnostiach, ktoré Paralelná Sieť, s.r.o. svojím klientom v oblasti prepravy a špedície poskytuje.

1. Kvalita likvidácie

Výber a tvorba poistného produktu z pohľadu kvality likvidácie poistných udalostí pozostáva z viacerých faktorov, akými sú  rýchlosť, promptnosť, byrokratická záťaž, skúsenosti a prístup zo strany poisťovne. Bezchybnú likvidáciu poistných udalostí považujeme za prioritu č.1, pretože vieme, že v momente ako dôjde k škode, nezáleží na zaplatenom poistnom, ale na výške poistného plnenia. Každý náš klient ma navyše nárok na bezplatné likvidačné poradenstvo a celkový servis súvisiaci s likvidáciou poistných udalostí (viď. likvidačný servis).
2. Kvalita poistenia

Nie každý klient sa so svojimi požiadavkami dokáže vtesnať do vopred hotových poistných tabuliek. Preto súčasťou našej filozofie je ušiť poistný produkt naším klientom na mieru a je jedno, či už sa jedná o povinné zmluvné poistenie alebo neštandardné majetkové poistenie. Správne nadefinovaný obsah poistnej zmluvy je dôležitým predpokladom správne zlikvidovanej poistnej udalosti, preto všetky individuálne potreby našich klientov konzultujeme s našim risk manažmentom a v neposlednom rade aj so samotným oddelením likvidácie poistných udalostí danej poisťovne. S nami s môžete byť istý, že Vaše potreby budu kryté v plnom rozsahu Vašich očakávaní.
3. Cenova politika

Zamestnanci a spolupracovníci Paralelnej Siete sú poradcovia, nie predajcovia, a od toho sa odvíja aj naša cenová politika. Nakoľko neplánujeme existovať ani rok, ani dva a plánujeme sa naším klientom pozrieť do oči aj pred aj po vzniku poistnej udalostí, staviame naše návrhy pri cene poistného produktu na tretie miesto. To ale neznamená, že Vám nevieme poskytnúť aj lacnejšiu variantu Vami požadovaného poistenia. Samozrejme že konečné rozhodnutie je aj tak vždy na Vás a aj pri výbere najlacnejšieho variantu poistenia nie je nijako ovplyvnený náš prístup a pomoc v oblasti vzniku nového poistenia a likvidácie poistných udalostí.