PZP - Pomocník

Začiatok poistenia musí byť najneskôr následujúci deň po skončení pôvodného zákonného poistenia, ktoré ste vypovedali 6 týždňov pred výročím poistnej zmluvy. V prípade, že ste kúpili nové vozidlo alebo jazdené vozidlo, dátum začiatku poistenia je najneskôr deň prihlásenia motorového vozidla, kde budete potrebovať k prihlasovaniu vozidla BIELU KARTU ako doklad o uzatvorení zákonného poistenia. Bielu a zelenú kartu Vám po schválení PZP posielame obratom na Váš e-mail. 

1. Údaje podľa "veľkého" technického preukazu:

 

2. Údaje podľa "malého" technického preukazu:

 

 

Výpoveď pôvodného zákonného poistenia

Pôvodné zákonné poistenie môžete vypovedať 2 spôsobmi, a to osobnou návštevou pobočky poisťovne, kde máte uzatvorené zákonné poistenie, alebo zaslaním výpovede zákonného poistenia poštou na sídlo poisťovne (prvou triedou a doporučenie s podacím lístkom). V každom prípade môžete poistenie vypovedať najneskôr 6 týždňov (42 dní) pred výročím poistnej zmluvy a v každom prípade budete potrebovať aj vypísané tlačivo, ktoré si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz. Výpoveď treba podať OSOBNE na pobočke danej poisťovne alebo poslať PRVOU TRIEDOU a DOPORUČENE na adresu poisťovne. Po podaní výpovede Vám už nič nebráni uzatvoriť si výhodnejšie povinné zmluvné poistenie prostredníctvom formulára na tejto stránke alebo prostredníctvom našich spolupracovníkov. 

Tešíme sa na spoluprácu!

Pre produkt "Povinné zmluvné poistenie - PZP" Vám vypracujeme najvýhodnejšiu ponuku podľa Vašich predstáv spomedzi poisťovní: