Vedenie spoločnosti Paralelná Sieť, s.r.o.

Ján Macák

Generálny riaditeľ
Konateľ

 

Kariéra a skúsenosti:

2002 - 2003 
Kooperativa, a.s. VIG
Sprostredkovateľ poistenia 

2003 - 2007
Kooperativa, a.s. VIG
Okresný Manažér

2007 - 2009
Kooperativa, a.s. VIG
Regionálny riaditeľ

2009 - 2011
Kooperativa, a.s. VIG
Agentúrny riaditeľ (Žilinský kraj)
Regionálny riaditeľ 

2011 - prítomnosť
Paralelná Sieť, s.r.o.
Generálny riaditeľ
Konateľ

 

Kontaktné informácie

0 +421 903 511 517
0 macak.jan[@]pasi.sk

Vážení klienti, vážení spolupracovníci,

po dlhých rokoch aktívnej práce v oblasti sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia sa k Vám prihováram tentokrát z pozície vedenia spoločnosti zakladajúcej na myšlienke a ideách, ktoré sme v praxi aplikovali ako viazaní spolupracovníci divízie s názvom "Paralelná Sieť" poisťovne Kooperativa, a.s. VIG.

Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že základným pilierom nášho úspechu, resp. úspechu divízie paralelná sieť poisťovne Kooperativa, ktorú som od roku 2007 do roku 2011 viedol, bol predovšetkým bezhraničný servis poskytovaný denno denne naším klientom. Dodržiavanie našich morálnych záväzkov, ktorými sme sa naším klientom zaväzovali každým jedným podpisom akejkoľvek poistnej zmluvy, nám zaručilo nie len osobnostný a kariérny rast, ale aj úspech sám o sebe. Cieľom tohoto príhovoru nie je vysvetľovať dôvody, prečo som v roku 2011 z vlastnej iniciatívy dal výpoveď z funkcie riaditeľa agentúry Žilina a regionálneho riaditeľa pre divíziu paralelná sieť. Cieľom je informovať Vás, že naše princípy a idei, na ktorých som pod mojim vedením zakladal úspech divízie paralelná sieť v poisťovni Kooperativa, pokračujú. V praxi sa nič nezmenilo - zmenilo sa len sídlo a možnosti, s ktorými môžeme pri našich klientoch operovať.

Od dnes si môžeme skutočne povedať, že poskytujeme naším klientom nie len bezhraničný servis pri likvidácií vzniknutých poistných udalostí. Nakoľko už nepôsobíme ako výhradný sprostredkovatelia jedinej spoločnosti, vieme mimo likvidačného servisu navrhnúť samotné poistenie za najvýhodnejších podmienok na Slovenskom poistnom trhu. K tomuto účelu využívame ako moderné komunikačné technológie, tak sústavne sa vyvíjajúci sa systém podpory pre našich klientom a spolupracovníkov, počnúc od elektronickej archivácie poistných zmlúv, cez moderný systém správy poistných zmlúv (ICM) po softvér organizácie času, sledovanie dôležitých termínov a riešenie poistných udalostí (CRM).

"Ak ste s našimi službami spokojný, povedzte to ostatným, ak nie, povedzte to mne"

... toto bolo, je a bude motto ako starej, tak novej paralelnej siete s tým rozdielom, že odteraz konečne funguje aj voči našim spolupracovníkom. Odteraz je odmeňovanie našich spolupracovníkov za ich služby a servis klientom v našich rukách. Z toho dôvodu od počiatku firmy sme si definovali jasnú "Fair-Play" politiku, ktorej cieľom je zaistiť zodpovedný prístup k vyplácaniu odmien podľa vopred dohodnutých - NEMENNÝCH - podmienok. Aj toto je jedna zo zodpovedností, pod ktorú sa podpisujem svojím menom.

Paralelná sieť nekončí, práve naopak, začína! Aj napriek množstvu povinností vyplývajúcich so zodpovedným vedením spoločnosti a spolupracovníkov, nemám problém sa stretnúť s každým, kto má o stretnutie záujem - je jedno či z pozície potenciálneho spolupracovníka alebo budúceho či existujúceho klienta spoločnosti Paralelná Sieť, s.r.o. 

Teším sa na spoluprácu! S pozdravom,

Ján MacákMartin Macák

Regionálny riaditeľ
Konateľ 

 

Kariéra a skúsenosti:

2007 - 2008 
Kooperativa, a.s. VIG
Asistent regionálneho riaditeľa

2008 - 2009
Kooperativa, a.s. VIG
Vedúci sprostredkovateľ

2009 - 2010
Kooperativa, a.s. VIG
Okresný manažér

2010 - 2011
Network World Alliance, s.r.o.
Organizačný manažér
viac ako 3000 spolupracovníkov

2009 - 2012
TriForce, s.r.o.
Systém benefitov pre PS
majiteľ spoločnosti

2011 - súčasnosť
Paralelná Sieť, s.r.o.
CEO (Konateľ)
Regionálny riaditeľ 

 

Kontaktné informácie

0 +421 948 468 777
0 macak.martin[@]pasi.sk

Vážení klienti a spolupracovníci,

je mi cťou sa k Vám prihovoriť z trošku odlišnej pozície, v akej sa moji spolupracovníci a ja nachádzali ako členovia divízie Paralelná Sieť spoločnosti Kooperativa, a.s. VIG. Po roku príprav a následne 6 mesiacov po zahájenia činnosti spoločnosti Paralelná Sieť, s.r.o. konštatujem, že veľa vecí, ktoré sa nám v minulosti zdali nemožné, sú nie len zrealizované, ale aj funkčné.

Mojou úlohou a zodpovednosťou v spoločnosti Paralelná Sieť, s.r.o. je zabezpečovať správnu funkciu všetkých technických aspektov (ICM, CRM...), zabezpečovať prostredníctvom teamu špecialistov vždy presné a aktuálne informácie týkajúce sa neživotného poistného trhu a dohľad nad kvalitou a vzdelaním siete spolupracovníkov v oblasti vzniku poistenia. V Paralelnej Sieti presadzujem názor maximálneho klientského servisu, ktorý je podložený okrem vzdelávania našich spolupracovníkov certifikovanými spoločnosťami pre trh poistenia a zaistenia (SLASPO, AOCP, AFIS...) aj našimi internými skúškami kvality (Certifikácia pre jednotlivé odvetvia neživotného poistenia).

Obchodná sieť interných a externých spolupracovníkov je postavená na architektúre, ktorá je odstupňovaná nie na počte nových spolupracovníkov, ale na kvalite v oblasti likvidácie poistných udalostí v vzniku neživotného poistenia. To znamená, že  Paralelná Sieť, s.r.o. nevytvára nekonečné siete "predajcov" životného alebo neživotného poistenia založenom na princípe sieťového marketingu (MLM, pyramída...). Kariérny rast dosahujú naši spolupracovníci svojim profesionálnym rastom, ktorý je podmienený predovšetkým VZDELANÍM a PRAXOU!

Paralelná Sieť sa postupne stáva zhmotnením myšlienky, na ktorej sme tvrdo pracovali v "stiesnených podmienkach" v minulosti. Je to značka nie len profesionálneho prístupu k vzniku neživotného poistenia, ale prístupu k následnému servisu, ktorý v mnohých prípadoch pri mnohých "ALLFIN" finančných skupinách dávno  zlyhal. Naša špecializácie je jasne daná - sme špecialisti na neživotné poistenie, ostatné produkty finančného trhu ako investície (fondy, IŽP, komodity) nezastrešujeme. Ako už bolo spomenuté, nechystáme sa na Slovenskom trhu existovať ani rok, ani 2. Naša stratégia je postavená ako na servise, tak na inováciach, ktoré presadzujeme na základe konzultácie s našimi klientmi a spolupracovníkmi.

Som pevne presvedčený o potenciáli a sile Paralelnej Siete, pretože sa pozerám na firmu nie len očami vedenia, ale predovšetkým aj očami samotného klienta / spolupracovník . A preto či už sa s nami rozhodnete spolupracovať zo strany klienta alebo spolupracovníka, budem dbať na to, aby sa Vám vždy dostalo najvyššej možnej kvality.

Teším sa na spoluprácu! S pozdravom,

Martin Macák