Zoznam zmluvných poisťovní s Paralelná Sieť, s.r.o.

Na základe zmluvy so samostatným finančným agentom vykonáva Paralelná Sieť, s.r.o. finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na základe zmluvy s viacerými poisťovňami, pričom tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Svoju činnosť vykonáva na základe písomných zmlúv uzatvorených s nasledujúcimi poisťovňami:

Prehlasujeme, že v žiadnej z partnerských poisťovní nemá spoločnosť Paralelná Sieť, s.r.o. žiaden majetkový ani akcionársky podiel. Rovnako tak prehlasujeme, že spoločnosť Paralelná Sieť, s.r.o. nemá hlasovacie práva v žiadnej z horeuvedených partnerských poisťovní.